Biografi
Ingrid Økland (f. 1984) kommer fra Stavanger og bor nå i Oslo med sin familie. Hun har to barn, født i 2013 og 2016. 
Hun arbeider som frilanser på barokkfiolin og moderne fiolin, og viola d’amore.


Hun er opptatt av å hele tiden utvikle seg som musiker og fiolinist, og samtidig være en ressurs og en utvikler for det norske tidligmusikkmiljøet. Med egne prosjekter og samarbeid med andre musikere stimulerer hun konsertaktiviteten i miljøet og det kontinuerlige arbeidet med å nå ut til nytt publikum.

Utdannelse:

2003-07: Bachelorgrad i utøving fra Norges Musikkhøgskole, med ett års utveksling til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

2007-09: Mastergrad i utøving ved Universitetet i Stavanger, med utveksling i ett semester til Universität Mozarteum, Salzburg.

2016.2018: Grunnkurs i ledelse, Handelshøyskolen BI

Ved siden av sine studier i moderne fiolin har hun også studert barokkfiolin. Hennes lærer siden 2005 har vært Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, og med et reise- og etterutdanningsstipend fra FFUK har hun kunnet fortsette å ta timer i barokkfiolin fram til 2013.
I 2017 mottok hun et nytt FFUK-stipend, og bruker dette på å ta timer med Antoinette Lohmann i Utrecht, Nederland.
Hun har deltatt på mesterklasser med Lucy van Dael, Richard Gwilt og Judy Tarling.


Ingrid er aktiv i tidligmusikkmiljøet i Oslo og spiller fast i Barokkanerne - The Norwegian Baroque Ensemble. Hun har vært med på å starte ensemblene TidligFolk, Musica 1814 og Christian IV Consort, som alle har hatt konserter og turneer rundt i Norge. 

Christian IV Consort startet i 2015 en egen konsertserie i kirker i og rundt Oslo, som fra oppstarten til 2018 har blitt støttet av Norsk Kulturråd. Ensemblet har 12-15 prosjekter årlig, og samarbeider jevnlig med andre norske barokkensembler. Det er Ingrid Økland som gjør hoveddelen av administrasjon for ensemblet, som i tillegg består av cembalisten Gunnhild Tønder, blokkfløytisten Caroline Eidsten Dahl og kontratenoren Daniel Sæther.

Hun spiller jevnlig med ensemblene Holberg Barokk og Stavanger Barokk, og har gjentatte oppdrag med Barokksolistene, Norwegian Cornett & Sackbutts, Trondheim Barokk og Nivalis Barokk.

Hun spiller også det sjeldne instrumentet viola d'amore, og har siden 2015 hatt flere solistopptredener. Det har vært særlig i forbindelse med oppsetninger av J. S. Bachs Johannespasjon ved påsketider. Hun har spilt viola d'amore med følgende ensembler: Barokkanerne, Trondheim Barokk, Paulus Barokk, Stavanger Barokk og Musica 1814.

Hun har  medvirket på CD-innspillinger med Norwegian Cornett & Sackbutts, Barokkanerne, Norsk Barokkorkester og Oslofjord Kammerfilharmoni. 

På moderne fiolin jobber hun først og fremst som orkesterfrilanser, hovedsakelig i Operaorkesteret, men også i symfoniorkestrene i Stavanger og Kristiansand. Hun medvirker i ensembler bestående av frilansere, som OscarsborgOperaen, Opera Nordfjord og Oslofjord Kammerfilharmoni.


Ved siden av den utøvende virksomheten underviser hun på Oslo Private Musikkskole, i tillegg til noen privatelever.

Populære innlegg fra denne bloggen

NBO 25 år!

Allehelgenskonsert